Od początku istnienia szkoły młodzież doskonaliła umiejętności praktyczne w Warsztatach Szkolnych, przekształconych w Centrum Kształcenia Praktycznego, które funkcjonowało w latach 2011- 2019.
1 września 2019 roku powstało Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 przy Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie. CKZ nr 2 prowadzi zajęcia praktyczne dla uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 6 oraz kształcenie w formach pozaszkolnych.

W skład Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 wchodzą:

  • Pracownia Gastronomiczna Nr 1 przy Zespole Szkół Nr 6
  • Pracownia Gastronomiczna Nr 2 przy Zespole Szkół Nr 8
  • Pracownia Nr 3 (cukiernia)
  • Pracownia Nr 4 (bufet)
  • Pracownia Nr 5 (sklepik cukierniczy).

Krótki rys historyczny CKZ nr 2
(dawniej warsztaty szkolne, CKP)

Bardzo ważną rolę w stałym i dynamicznym rozwoju szkoły odgrywają warsztaty szkolne, których priorytetowym zadaniem jest praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania wybranego zawodu.

Zobaczmy jak to było od początku powstania naszej szkoły:
W latach 1951-1957 – zajęcia praktyczne odbywały się w zakładach przemysłowych i gastronomicznych miasta Szczecina. Ówcześni dyrektorzy i nauczyciele zawodu dążyli jednak do tego, by kształcić uczniów zgodnie z zasadami metodyki i kształtować ich postawę zawodową. Dzięki ich staraniom zorganizowano pierwszy warsztat szkolny nazwany "Szkolna". "Szkolna" powstała w 1957 roku i miała swoją siedzibę na ulicy Odrowąża. Po roku działalności z usług "Szkolnej" korzystało 400 konsumentów.

W latach 1962-1966 swoją działalność prowadził warsztat szkolny "Żaczek" na ulicy Dworcowej 19. Był to warsztat - restauracja z salą konsumencką i barem, dzięki czemu mogli kształcić się tam uczniowie kilku specjalności i zawodów.

Ważnym wydarzeniem było powstanie w 1966 r. warsztatu "Europa" na ulicy Aleja Niepodległości 13. Staraniem wielu pracowników szkoły powstał zakład pionierski w skali kraju- umożliwiał organizowanie szkolenia praktycznego uczniów w naturalnych warunkach funkcjonowania zakładu gastronomicznego. Był bardzo dobrze wyposażony w sprzęt, posiadał obszerną salę konsumencką, bufet, bar, pomieszczenia produkcyjne, sale dydaktyczne i zaplecze administracyjne. Jako warsztat szkolny "Europa" działała do 31.XII.1976 r.

1 września 1965 r. otwarto stołówkę szkolną na ul. Gen. Sowińskiego 3, czyli w budynku szkoły. Stołówka spełnia do dziś dwie podstawowe funkcje: zapewnia całodzienne wyżywienie dla mieszkanek internatu oraz funkcję szkoleniową dla uczniów odbywających tam szkolenie praktyczne. W strukturze CKZ nr 2 zapisana jest jako Pracownia Gastronomiczna Nr 1. W marcu 1971-powstał warsztat szkolny - stołówka Wyższej Szkoły Pedagogicznej przy al. Jedności Narodowej 31, a w 1978 roku na bazie lokalowej Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 kolejny warsztat kształcący głównie kucharzy i kelnerów. Warsztat ten funkcjonuje do dziś jako Pracownia Gastronomiczna nr 2. W latach 1995-2002 działalność prowadził warsztat szkolny przy ul. Podgórnej 26 w budynku "Portowiec" – związane to było z dużą liczbą uczniów w szkole oraz zadaniami edukacyjnymi jakie stawiano przed szkoleniem praktycznym uczniów branży gastronomicznej.

W 1993 roku w zmodernizowanym budynku szkolnym przy ul. gen Sowińskiego 3, rozpoczęła działalność pracowania ciastkarska (pracownia nr 3). Smakowite wyroby ciastkarskie do dnia dzisiejszego sprzedawane są w sklepiku cukierniczym (pracownia nr 5) mieszczącym się w budynku głównym szkoły.

Przez wszystkie lata uczniowie odbywali i odbywają nadal zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w zakładach gastronomicznych, hotelach oraz zakładach przemysłowych przede wszystkim miasta Szczecina. Kiedyś były to restauracje: Kaskada. Zamkowa, bar Ekstra, Dar Bar, Kasyno Wojskowe, Balton, Continental, Reda Neptun i szereg innych. Uczniowie z klas przemysłu spożywczego odbywali zajęcia praktyczne w Zakładach Mięsnych, Zakładach Drobiarskich, mleczarni, cukierniach i piekarniach całego miasta, zakładach przetwórstwa rybnego.

Na uwagę zasługuje fakt, że już w drugiej połowie lat 60-tych, Panowie Tadeusz Perzyński i Alojzy Dybowski zorganizowali warsztaty piekarnicze przy ulicy Bogusława, w których przez wiele lat uczono młodzież zawodu piekarza. Dodatkowym atutem Centrum Kształcenia Praktycznego, jest organizowanie praktycznej nauki zawodu dla uczniów w renomowanych hotelach i restauracjach Szczecina, takich jak: Radisson Blu, Park Hotel, Atrium, Focus, Novotel, Vulcan, Unity Line, Stara Rzeźnia i szeregu innych zakładów.

Przy opracowaniu notatki wykorzystano materiały z wydawnictwa oklicznościowego
"45 lat Zespołu Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Reja w Szczecinie".